sk en de fb rss
Hlavné menu
Príhovor riaditeľaPríhovor riaditeľa

motto: „…spoločne dokážeme viac…“

Ing. Roman Krbata, PhD.

Dobrý deň.

Centrum sociálnych služieb v Skalke nad Váhom plní funkciu pobytového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov od začiatku svojho vzniku a to od kolaudácie a spustenia do prevádzky dňa 13. 09. 1985. Z uvedeného vyplýva, že rok 2015 sa nesie v znamení významného 30. výročiu existencie tohto zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v obci Skalka nad Váhom. V rámci tejto skutočnosti dúfam, že sa nám spoločne podarí viesť našu činnosť v roku 2015 v duchu udržania a zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb, v duchu vysokej odbornosti nášho personálu a predovšetkým v reálnom kvalitnom živote našich klientov.

S veľkou vďakou ďakujem zamestnancom nášho „zariadenia pre seniorov“ za ich dennodenne zodpovedne odvádzanú prácu a to hlavne v rovine pozitívneho posunu v starostlivosti o našich klientov.

Ak som použil v 3.vydaní nášho časopisu motto: „…spoločne dokážeme viac…“, má to svoj zmysel a ideu spoločnej práce v rámci celého kolektívu zamestnancov CSS a samozrejme aj predstaviteľov a zástupcov obce.

V roku 2014 sa nám podarilo stabilizovať personálne zabezpečenie zdravotného úseku v ošetrovateľských a opatrovateľských pozíciách nepretržitej prevádzky. Rok 2015 sa však prejavil opakujúcim problémom nedostatku zdravotného personálu a to po odchode dvoch zdravotných sestier do iných organizácií a jednej sestry do starobného dôchodku.

Problémy sú však na to, aby sme ich riešili a vyriešili. Verím, že sa nám podarí aj tento problém tak ako mnohé iné spoločne vyriešiť.

Rok 2015 je zároveň prípravným rokom na vstup do roku 2016, ktorý sa bude niesť povinnosťou plnenia podmienok štandardov kvality v poskytovaní sociálnych služieb podľa novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ... Tu nás čakajú ďalšie úlohy a opatrenia, aby sme mohli konštatovať, že naše zariadenie sociálnych služieb v obci Skalka nad Váhom je plnohodnotným poskytovateľom kvalitných sociálnych služieb.

Ing. Roman Krbata, PhD. MHA

 Pondelok 15.10.2018,
meniny má Terézia, zajtra Vladimíra.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com