sk en de fb rss
Hlavné menu
Obecný úradOcÚ

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje a riadi starosta.

Funkcie obecného úradu :

OcÚ

Referáty obecného úradu

Sekretariát obce :

Samostatný odborný referent Ľudmila Žúžiová
sekretariat@skalkanadvahom.sk

Podateľňa a registratúra, informácie a potvrdenia občanom, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, evidencia obyvateľstva, vnútorná správa, personálna a mzdová agenda, ochrana osobných údajov, hlavná pokladňa, ceniny a drobné služby občanom.

Učtáreň :

Referent pre ekonomický úsek Mgr. Viera Kacvinská
uctaren@skalkanadvahom.sk

Účtovníctvo, rozpočtovníctvo a výkazníctvo, zúčtovanie s rozpočtovými organizáciami a so štátnym rozpočtom, evidencia majetku, obchodné a nájomné zmluvy, pohľadávky a záväzky, miestne dane a poplatky, evidencia hrobových miest, pokladňa a drobné služby občanom.

 Pondelok 15.10.2018,
meniny má Terézia, zajtra Vladimíra.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com