sk en de fb rss
Hlavné menuDotazník MAS Vršatec nájdete TU

AktualityOznam k referendu

(0.05KB)

Dňa 7. februára 2015 sa uskutoční referendum, ktoré vyhlásil prezident Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 27.11.2014.

Upozorňujeme občanov, ktorí sa zúčastnia referenda, aby si so sebou zobrali občiansky preukaz za účelom preukázania totožnosti.

 Hlasovanie v referende sa začína  o 7,00 hod. a končí o 22,00 hod.

Občania, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú komisiu požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky.

Tí občania, ktorí sa v čase konania referenda nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť hlasovací preukaz, ktorý ich oprávňuje na hlasovanie v ktoromkoľvek okrsku v rámci SR. Hlasovacie preukazy sa vydávajú do 5. februára 2015.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

Oznam ZŠ s MŠ

(0.05KB)

 Pridané 2015-01-27

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu vysokého počtu chorých detí bude prevádzka MŠ (materská škola) zatvorená od 28.01.2015 (streda) až do 02.02.2015. (pondelok) !!!

MŠ sa otvorí dňa 03.02.2015 (utorok).

Mgr. Peter Moravík, riaditeľ ZŠ s MŠ Skalka nad VáhomPrerušenie distribúcie elektriny

odstavka elektriny.pdf (708.83KB)

Zverejnené: 2015-01-27

Oznamujeme odberateľom elektrickej energie v obci, že dňa 12. februára 2015 v čase od 11.30 do 14.45 hod. bude prerušená dodávka elektriny v častiach obce Skalská Nová Ves a Újazd. Bližšia špecifikácia v priloženom súbore.

Ocú Skalka nad Váhom


Odvoz plastového odpadu

(0.05KB)

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 5. februára 2015 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom vytriedeným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad VáhomPlán kontrolnej činnosti I. polrok 2015

(0.05KB)

Pridané 2015-01-15

v časti "Vyhlášky" bol zverejnený návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015


Zápis detí do 1 ročníka

zapis-letak-web.jpg (122.75KB)

Základná škola s Materskou školou oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutoční dňa 03. februára 2015 o 16.00 hod, na prvom poschodí budovy školy. Viac informácií na priloženom letáku.

Tešíme sa na Vás!


Výkup papiera

(0.05KB)
Dňa 19.01.2015 t.j. v pondelok v čase od 16:30 do 17:00 hod. sa pri Obecnom úrade uskutoční výkup papiera. Vykupovať sa bude všetok papier, t.j. noviny, letáky, časopisy, knihy bez tvrdej väzby, bez kartónu a lepenky.
Za 3 kg papiera Vám na výmenu firma ponúkne 1 toaletný papier biely, za 5 kg môžete dostať 1 toaletný papier Economy, za 1 kg papiera 1 balíček vreckoviek, za  10 kg papiera môžete dostať balenie servítok, alebo kuchynských utierok, za 12 kg 1 krabičku kozmetických vreckoviek. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v krabiciach, ani v igelitkách.

Upozornenie správy miestnych daní

(0.05KB)

Dovoľujeme si upozorniť občanov, že mesiac január je určený k plneniu oznamovacích povinností na úseku miestnych daní a poplatkov.

Povinnosť podať daňové priznanie majú všetci daňovníci, u ktorých došlo k zmene – nadobudnutiu, prírastku, úbytku, ale aj inej zmene nehnuteľností, ako je napríklad vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, alebo stavby a iné zmeny majúce vplyv na výšku daňovej povinnosti.

Daňové priznania je možné stiahnuť z webovej stránky MINISTERSVA FINANCIÍ SR, alebo si ich vyzdvihnúť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Taktiež je potrebné predložiť doklady k oslobodeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Za osoby s trvalým pobytom, ktoré sa nezdržujú v obci, predkladá potvrdenia a prehlásenia na rok 2015 vlastník nehnuteľnosti.

Všetky uvedené oznamovacie povinnosti je potrebné splniť do 31. januára.

Na neskôr predložené doklady už správca dane prihliadať nebude.

Za porozumenie ďakujeme.

OcÚ Skalka nad Váhom


Fašiangové kultúrne podujatia

(0.05KB)

Kultúrna komisia a OÚ v Skalke nad Váhom Vás pozývajú na fašiangové kultúrne podujatia:

  

MAŠKARNÁ DISKO-ZÁBAVA

sa bude konať dňa 7. februára 2015 o 20.00 h. v kultúrnom dome v Skalke nad Váhom.

Vstupné je 5 EUR. Vstupenka je zlosovateľná, vo vstupnom je zahrnutý uvítaci drink, minerálka a darček pre masku. Pripravená je bohatá tombola a o dobrú náladu sa postará DJ Shaggy. Predpredaj vstupeniek je v kancelárii OÚ do 30.1.2015 a je limitovaný.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAŠIANGOVÉ POPOLUDNIE

sa uskutoční dňa 14.02.2014 od 14.00 hod. na priestranstve pred Obecným úradom. Pripravené bude varené víno, šišky, fánky a čaj, živá hudba. Príďte sa zabaviť a podebatovať s priateľmi.

Tešíme sa na Vás :-)!

 

 OcÚ a kultúrna komisia


Rozpočet obce 2014-2016

definitivny_rozpočet_2014.pdf (354.62KB)

Pridané dňa : 2015-01-02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 Nedeľa 1.2.2015,
meniny má Tatiana, zajtra Erik, Erika.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com


Ako často navštevujete webovú stránku obce?
Denne

27%
Aspoň raz týždenne

16%
Som tu prvýkrát

35%
Celkom hlasov: 51


TOPlist