sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVýkup papiera

leták.pdf (471.54KB)

Vo štvrtok 10.08.2017 v čase od 16:00 do 16:20 hod. príde pred obecný úrad firma F&F recykling vykupovať papier. Výmenné pomery sú uvedené v priloženom aktuálnom letáku.Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka M OcZ 08.08.2017.pdf (198.58KB)

V priloženom súbore sa nachádza pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.08.2017.


Zájazd do vianočnej Prahy

(0.21KB)

Obec a kultúrna komisia v Skalke nad Váhom pre Vás pripravujú dvojdňový zájazd na vianočné  trhy do Prahy s divadelným predstavením v termíne 8. - 9.12.2017.  Predpokladaná cena na osobu za dopravu, vstupenku do divadla a ubytovanie s raňajkami bude približne 65 - 70 EUR. Záujemcovia prihláste sa v kancelárii obecného úradu do 31. augusta 2017, kde zložíte zálohu 20.- eur na osobu.Varovanie ISZS

mapa SHMU.png (196.02KB)

Vážení občania,

Integrované stredisko záchranného systému vydáva VAROVANIE 2. stupňa pred ohrozením  VYSOKÁ TEPLOTA nasledovne:

-          3.8.2017 od 13:00 – 18:00 hod. pre okr.: TN, NM, MY, BN, PD, PE;

-          4. 8.2017 od 13:00 – 18:00 hod. pre celý TN – kraj.

Prosíme, dodržujte základné opatrenia na ochranu pred extrémnymi teplotami a pitný režim.


Ponuka práce

(0.21KB)

 Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 prijme do pracovného pomeru od 01.09.2017 :

• zástupkyňu riaditeľa školy pre materskú školu

Požiadavky: kvalifikovaná učiteľka materskej školy, (splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. podľa prílohy č. 1 časť I.), vykonanie 1. atestácie, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o dosiahnutej kvalifikácii, vykonaní 1. atestácie, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte do 15. 08. 2017 na adresu:

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom alebo elektronicky na adresu: riaditel@zsskalka.sk.

Tel. kontakt: 0915 853 747,  https://zsskalka.edupage.org/text24/


Návrh VZN č. 1/2017

VZN o miestnom referende Skalka nad Vahom 2017.pdf (291.4KB)

V priloženom súbore sa nachádza návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom referende. Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com