sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityPozvánka - Deň matiek

(0.17KB)

Milé ženy, matky a staré matky!

Srdečne Vás pozývame  na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 08. mája 2016 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Skale.

V programe pre Vás vystúpia deti z materskej školy. Pripravené bude malé občerstvenie.  

Tešíme sa na Vašu účasť !Pozvánka na tradičné stavanie mája

tradičné stavanie mája.pdf (169.35KB)

Srdečne Vás pozývame na tradičné stavanie mája v sobotu 30.apríla od 18:00 hod. na autobusovom nástupišti v Skale. Pripravená bude možnosť občerstvenia. O dobrú náladu sa postará dychová hudba CHABOVIENKA.


Poďakovanie

(0.17KB)

Ďakujeme všetkým spouobčanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do akcie "Vyčisti si svoju obec".Tešíme sa, že ruku k dielu priložili nielen naše dôchodkyne, ale aj naši najmenší.

Pracovalo sa na začiatku Skaly pri kaplnke, v centre obce, na autobusovom nástupišti, pri Kríži, na štadióne a jeho okolí, v Skalskej Novej Vsi, na Kopaniciach, aj v Újazde. Boli vyzberané odpadky v Skale od cintorína smerom k diaľnici a okolo Súčanskej cesty. Pri obecnom úrade a škole bola vyčistená zeleň a pribudlo niekoľko čerstvo vysadených stromčekov.

Srdečná vďaka všetkým!


AKCIA \"VYČISTIME SI SVOJU OBEC\"

(0.17KB)

Obec Skalka nad Váhom v spolupráci s kultúrnou komisiou a komisiou pre verejný poriadok vyhlasujú akciu „VYČISTIME SI SVOJU OBEC“ ktorá sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2016. 

Týmto žiadame všetkých spoluobčanov, aby vyčistili a upravili okolie svojich domov, chodníky, trávniky a zeleň.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do čistenia verejných priestranstiev a sadenia stromčekov, aby prišli v sobotu  23. apríla 2016 o 9:30 hod. pred budovu obecného úradu. Treba si priniesť rukavice, prípadne vedro, motyku, hrable alebo metlu. Na mieste si dohodneme podrobnosti a rozdelíme prácu.

Ak máte návrhy na konkrétnu lokalitu, ktorú treba vyčistiť, nahláste ju na Obecný úrad do 20.04.2016.

Po skončení brigády bude čakať účastníkov malé občerstvenie.Verejná súťaž na prenájom reklamného billboardu

(0.17KB)

Obec Skalka nad Váhom dňom 15.04.2016 vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom obojstranného eurobillboardu vo vlastníctve obce  ktorý sa nachádza na parcele C-KN č.277/1 k.ú. Skala pri autobusovom nástupišti.

Podmienky:

Uchádzač o prenájom doručí na Obecný úrad v zalepenej obálke s názvom „Prenájom billboardu“ ponuku na výšku prenájmu v €/rok/billboard obojstranný a kontaktné údaje uchádzača.

Najnižšia možná suma za prenájom je stanovená na 500,-€/rok a dĺžka prenájmu nesmie byť kratšia ako tri roky. Uchádzač nesmie billboard prenajímať tretím osobám.

Termín predloženia ponuky uchádzačov je do 15.00 hodiny 26.04.2016  na sekretariát Obecného úradu. Na neskôr zaslané ponuky sa nebude prihliadať.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozvánka OcZ 12.pdf (200.72KB)

Dňa 14. apríla o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskotoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka s programom je v priloženom súbore.


 Štvrtok 22.3.2018,
meniny má Beňadik, zajtra Adrián.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com