sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityAKCIA \"VYČISTIME SI SVOJU OBEC\"

(0.21KB)

Obec Skalka nad Váhom v spolupráci s kultúrnou komisiou a komisiou pre verejný poriadok vyhlasujú akciu „VYČISTIME SI SVOJU OBEC“ ktorá sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2016. 

Týmto žiadame všetkých spoluobčanov, aby vyčistili a upravili okolie svojich domov, chodníky, trávniky a zeleň.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do čistenia verejných priestranstiev a sadenia stromčekov, aby prišli v sobotu  23. apríla 2016 o 9:30 hod. pred budovu obecného úradu. Treba si priniesť rukavice, prípadne vedro, motyku, hrable alebo metlu. Na mieste si dohodneme podrobnosti a rozdelíme prácu.

Ak máte návrhy na konkrétnu lokalitu, ktorú treba vyčistiť, nahláste ju na Obecný úrad do 20.04.2016.

Po skončení brigády bude čakať účastníkov malé občerstvenie.Verejná súťaž na prenájom reklamného billboardu

(0.21KB)

Obec Skalka nad Váhom dňom 15.04.2016 vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom obojstranného eurobillboardu vo vlastníctve obce  ktorý sa nachádza na parcele C-KN č.277/1 k.ú. Skala pri autobusovom nástupišti.

Podmienky:

Uchádzač o prenájom doručí na Obecný úrad v zalepenej obálke s názvom „Prenájom billboardu“ ponuku na výšku prenájmu v €/rok/billboard obojstranný a kontaktné údaje uchádzača.

Najnižšia možná suma za prenájom je stanovená na 500,-€/rok a dĺžka prenájmu nesmie byť kratšia ako tri roky. Uchádzač nesmie billboard prenajímať tretím osobám.

Termín predloženia ponuky uchádzačov je do 15.00 hodiny 26.04.2016  na sekretariát Obecného úradu. Na neskôr zaslané ponuky sa nebude prihliadať.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozvánka OcZ 12.pdf (200.72KB)

Dňa 14. apríla o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskotoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka s programom je v priloženom súbore.


Vývoz plastového odpadu z obce

(0.21KB)

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 14. apríla 2016 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom vytriedeným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.


 

Výkup papiera

letak obce.jpg (546.21KB)

Dňa 21.03.2016 (pondelok) v čase od 17:00 do 17:20 hod. príde pred Obecný úrad v Skalke nad Váhom firma  P&P import s.r.o. vykupovať papier. Bližšie údaje nájdete v priloženom letáku.


Zápis detí do 1 ročníka

letak zapis2016-2017.pdf (165.06KB)

Vážení rodičia, dňa 20.04.2016 o 16:00 hod sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka Základnej školy. Viac informácií nájdete v priloženom súbore.


 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com