sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityPrerušenie distribúcie elektriny

odstavka elektriny.pdf (708.83KB)

Zverejnené: 2015-01-27

Oznamujeme odberateľom elektrickej energie v obci, že dňa 12. februára 2015 v čase od 11.30 do 14.45 hod. bude prerušená dodávka elektriny v častiach obce Skalská Nová Ves a Újazd. Bližšia špecifikácia v priloženom súbore.

Ocú Skalka nad Váhom


Odvoz plastového odpadu

(0.17KB)

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 5. februára 2015 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom vytriedeným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad VáhomPlán kontrolnej činnosti I. polrok 2015

(0.17KB)

Pridané 2015-01-15

v časti "Vyhlášky" bol zverejnený návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015


Zápis detí do 1 ročníka

zapis-letak-web.jpg (122.75KB)

Základná škola s Materskou školou oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutoční dňa 03. februára 2015 o 16.00 hod, na prvom poschodí budovy školy. Viac informácií na priloženom letáku.

Tešíme sa na Vás!


Výkup papiera

(0.17KB)
Dňa 19.01.2015 t.j. v pondelok v čase od 16:30 do 17:00 hod. sa pri Obecnom úrade uskutoční výkup papiera. Vykupovať sa bude všetok papier, t.j. noviny, letáky, časopisy, knihy bez tvrdej väzby, bez kartónu a lepenky.
Za 3 kg papiera Vám na výmenu firma ponúkne 1 toaletný papier biely, za 5 kg môžete dostať 1 toaletný papier Economy, za 1 kg papiera 1 balíček vreckoviek, za  10 kg papiera môžete dostať balenie servítok, alebo kuchynských utierok, za 12 kg 1 krabičku kozmetických vreckoviek. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v krabiciach, ani v igelitkách.

Upozornenie správy miestnych daní

(0.17KB)

Dovoľujeme si upozorniť občanov, že mesiac január je určený k plneniu oznamovacích povinností na úseku miestnych daní a poplatkov.

Povinnosť podať daňové priznanie majú všetci daňovníci, u ktorých došlo k zmene – nadobudnutiu, prírastku, úbytku, ale aj inej zmene nehnuteľností, ako je napríklad vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, alebo stavby a iné zmeny majúce vplyv na výšku daňovej povinnosti.

Daňové priznania je možné stiahnuť z webovej stránky MINISTERSVA FINANCIÍ SR, alebo si ich vyzdvihnúť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Taktiež je potrebné predložiť doklady k oslobodeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Za osoby s trvalým pobytom, ktoré sa nezdržujú v obci, predkladá potvrdenia a prehlásenia na rok 2015 vlastník nehnuteľnosti.

Všetky uvedené oznamovacie povinnosti je potrebné splniť do 31. januára.

Na neskôr predložené doklady už správca dane prihliadať nebude.

Za porozumenie ďakujeme.

OcÚ Skalka nad Váhom


 Štvrtok 18.1.2018,
meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra, Mário.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com