sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityPozvánka na Deň detí v obci

(0.21KB)

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývame na tradičný obecný Deň detí, ktorý sa uskutoční

                  v sobotu 06.06.2015 o 15.00 hod.     v priestoroch futbalového štadióna.

 

Pre deti budú pripravené nafukovacie skákadlá, zábavné súťaže, cukrová vata, maľovanie na tvár. 

Deti si  môžu  vyskúšať jazdu na koni a pozrieť  vystúpenie kynológov. 

Pre najmenšie deti je pripravená sladká odmena.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

Kultúrna komisia a obecný úrad Skalka nad Váhom


 

Povinné očkovanie psov proti besnote

(0.21KB)

Pridané 2015-05-13

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Peter Sochuľák oznamuje, že v sobotu 16. mája 2015 vykoná každoročné očkovanie psov proti besnote (príp. iným infekčným ochoreniam) podľa nasledovného harmonogramu:

08.00 - 08.20    Autobusová zastávka Hejdiš

08.30 - 09.45    Skala - pred reštauráciou

10.00 - 10.25    Skalská Nová Ves - Horný Výhon

10.30 - 11.00    Autobusová zastávka Újazd

Je potrebné priniesť očkovací preukaz. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5.- eur.

 

Kontakt na MVDr. Sochuľáka: 0905768026

 


Informácia o cyklistických pretekoch

cyklisticke preteky.pdf (1115.19KB)

Informáciu o cyklistickom preteku pod názvom Karpatské preteky kuriérov U23, ktorý sa bude konať dňa 2.5.2015 a celý cyklistický pelotón vrátane sprievodných vozidiel bude prechádzať aj cez našu obec nájdete v priloženom súbore.Pozvánka na tradičné stavanie mája

(0.21KB)

Vážení spoluobčania, milá mládež a deti!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné stavanie mája, ktoré sa uskutoční  dňa 30.04.2015 v čase od 18:00 do 21:00 hod. na nástupišti pred obecným úradom.

Pripravené bude malé občerstvenie. O dobrú náladu sa postará DH Chabovienka.

Príďte sa zabaviť, tešíme sa na Vás !Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka OcZ 29042015.pdf (197.88KB)

V stredu 29.04.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční piate zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka s programom je v priloženom súbore.


Oznam Urbárskeho spolku

(0.21KB)

                                                Oznámenie                                 

Vážená členka  / Vážený člen Urbárskeho spolku Skala –pozemkového spoločenstva  Skalka nad Váhom - bez právnej subjektivity.

Výbor Urbárskeho spolku Skala - pozemkového spoločenstva Skalka nad Váhom bez právnej subjektivity v zastúpení predsedom výboru  Patrikom  Hejdišom, Vám oznamujeme, že valné zhromaždenie sa bude konať

 

v Kultúrnom dome v Skalke nad Váhom, dňa 26. mája 2015 o 17.00 hod.

 

Program zhromaždenia:

  1. Prezentácia.

  2. Otvorenie valného zhromaždenia.

  3.  Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľov                    

       a overovateľov  zápisnice.

  4. Správa výboru za rok 2014.

  5. Správa dozornej rady za rok 2014.

  6. Plán činnosti na rok  2015.

  7.  Prispôsobovanie právnych pomerov ustanoveniam nového zákona  

       o pozemkových spoločenstvách, číslo 97/2013 Z. z.

  8.  Diskusia.

  9. Uznesenie.

10. Záver. 

Bude sa rozhodovať o budúcnosti  spoločenstva Vaša účasť je nutná.

 

   Účasť členov spoločenstva je nutná z dôvodu nových pravidiel existencie spoločenstva bez právnej subjektivity stanovených v zákone č. 97/2012 Z.z  97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. V prípade, že sa nemôže  člen zúčastniť, splnomocní iného člena spoločenstva alebo blízkeho príbuzného zastupovaním. K tomu môžete použiť splnomocnenie. Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com