sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce

Zoznam starosta.pdf (262.63KB)

Obec Skalka nad Váhom, podľa § 178, ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce konané 10.11.2018. Zoznam sa nachádza v priloženom súbore.

Pridané: 12.10.2018Zverejnenie zámeru - prenájom obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa

(0.21KB)

V časti vyhlášky http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky bol zverejnený zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Zverejnenie zámeru - predaj pozemku obce z dôvodu osobitného zreteľa

(0.21KB)

V časti vyhlášky http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky bol pridaný zámer predaja nehnuteľnosti - pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Dodatok č.2 k VZN 2 2018 príspevok za ŠKD

(0.21KB)

V časti http://www.skalkanadvahom.sk/docs/VZN/Dodatok%20č.%202%20k%20VZN%202%202015.pdf bol uverejnený schválen Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2018Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka OcZ 20 09 2018.pdf (364.07KB)

V prílohe je pozvánka na riadne zasadnutie obecného zsatupiteľstva s programom rokovania.Verejné vyhlášky

(0.21KB)

V časti Vyhlášky http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky boli pridané:

- oznámenie o dobrovoľnej dražbe domu súp.č. 215, parc.č. 217/3, k.ú Skalská Nová Ves,

- verejná vyhláška-oboznámenie účastníkov konania s podkladom rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania - kolaudačné konanie "Celoobecný vodovod obce Hrabovka"


 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com