sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZber elektronického odpadu

(0.21KB)

Oznamujeme občanom, že v piatok 14. septembra 2018 v popoludňajších hodinách prebehne v obci zber elektronického odpadu, t.j. zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky,  práčky, vysávače, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meracie prístroje, káble, žiarivky, odpad z opravárenskej činnosti a pod. Uvedené druhy odpadov vyložte pred brány domov v piatok od 15:00 do 18:00 hod. odkiaľ bude zabezpečený ich odvoz.Voľby do orgánov samosprávy

Informácie splnomocnencom pol strán.jpg (849.43KB)

INFORMÁCIE  splnomocnencom politických strán a nezávislým  kandidátom pre voľby do orgánov samosprávy v obci Skalka nad Váhom


Prerušenie dodávky elektrickej energie

odstávka 20 08 2018.pdf (788.45KB)

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 20.08.2018 v čase od 8:00 do 14:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej enenrgie v časti obce Skalská Nová Ves - Horný koniec a Újazd. Údaje sú v priloženom súbore.Oznam

(0.21KB)

Oznamujeme, že od 30.07.2018 do 01.08.2018, t. j. v pondelok, utorok a stredu bude Obecný úrad v Skalke nad Váhom z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený. Úradné stránky vybavíme vo štvrtok a v piatok.informácie pre voliča

WOSO18_I1skA4.pdf (212.97KB)

Obec Skalka nad Váhom podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie pre voliča pre voľby do orgánov samosprávy konané 10.11.2018.Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obce

ROZH 1108-1.pdf (193.96KB)

Dňa 6. júla 2018 predseda NR SR rozhodnutím č. 1108 určil termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018. 


Informácie  v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Právo voliť

 

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach (ďalej len „volič“).

§ 163

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

 

Právo byť volený

 

§ 164

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

§ 165

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr

v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Skalka nad Váhom

 ku vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obce

 

Obec Skalka nad Váhom podľa § 171, ods 9 zákona č. 180/2014 Z.z, oznamuje, že ku dňu 6. júla 2018 má obec Skalka nad Váhom 1163, slovom Jedentisícjednostošesťdesiatri obyvateľov.

 

Určenie volebného obvodu a počtu volených poslancov

 

Uznesenie č. 41/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom v zmysle § 166, ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, na voľby do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2018 - 2021 určuje :

a)      v obci Skalka nad Váhom sa utvára jeden volebný obvod

b)      v obci Skalka nad Váhom sa volí sedem poslancov.

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

 

Uznesenie č. 42/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom v zmysle § 11, ods.4, písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre volebné obdobie 2018 – 2021 rozsah výkonu funkcie starostu obce Skalka nad Váhom na plný úväzok.

 

 V Skalke nad Váhom 09.07.2018
 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com