sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZber elektronického odpadu

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU.pdf (128.66KB)

Pridané 2014-01-28

Dňa 08.02.2014 (sobota) v popoludňajších hodinách obec organizuje zber elektronického odpadu.

OcÚ Skalka nad Váhom


Výkup papiera

(0.21KB)

 Pridané 2014-01-24

Dňa 29.1.2014 t.j. v stredu v čase od 17:00 do 17:30 sa pri Obecnom úrade uskutoční výkup papiera. Vykupovať sa bude všetok papier okrem kartónu a lepenky. Za 3 kg papiera Vám na výmenu firma ponúkne 1 toaletný papier, za 10 kg papiera môžete dostať balenie vreckoviek alebo kuchynských utierok.

 OcÚ Skalka nad Váhom


Zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbársky spolok Skala

Zhromaždenie Urbár Skala.pdf (736.14KB)

Pridané 2014-01-20

Dňa 27. februára 2014 sa v Kultúrnom dome v Skale uskutoční valné zhromaždenie Urbárskeho spolku Skala.


Odvoz plastového odpadu

(0.21KB)

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. januára 2014 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť na chodník spolu s nádobami na bežný komunálny odpad, odkiaľ ich v priebehu dňa pracovníci Považskej odpadovej spoločnosti odvezú.

 OcÚ Skalka  nad VáhomZápis detí do 1. ročníka

(0.21KB)

Oznamujeme, že zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Skalke nad Váhom sa uskutoční dňa 28.01.2014 o 16.00 hod. v budove školy na 1. poschodi.

Obec vyplatí rodičom jednorazový príspevok vo výške 50.- eur na každého zapísaného žiaka a všetkým prvákom škola preplatí učebné pomôcky do výšky 20.- eur.

Ocú Skalka nad Váhom


Upozornenie správy miestnych daní

(0.21KB)

Dovoľujeme si upozorniť občanov, že mesiac január je určený k plneniu oznamovacích povinností na úseku miestnych daní a poplatkov.

Povinnosť podať daňové priznanie majú všetci daňovníci, u ktorých došlo k zmene – nadobudnutiu, prírastku, úbytku, ale aj inej zmene nehnuteľností, ako je napríklad vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, alebo stavby a iné zmeny majúce vplyv na výšku daňovej povinnosti.

Daňové priznania je možné stiahnuť z webovej stránky finančného riaditeľstva, alebo si ich vyzdvihnúť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Taktiež je potrebné predložiť doklady k oslobodeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Za osoby s trvalým pobytom, ktoré sa nezdržujú v obci sa predkladá potvrdenia a prehlásenia na rok 2014 vlastník nehnuteľnosti .

Všetky uvedené oznamovacie povinnosti je potrebné splniť do 31. januára. Na neskôr predložené doklady už správca dane prihliadať nebude.

Za porozumenie ďakujeme.

OcÚ Skalka nad Váhom
 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com