sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityVývoz plastového odpadu

(0.17KB)

Pridané 2013-01-22

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 24. januára 2013 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom


Zverejnenie registra ROEP

(0.17KB)

Pridané 2013-01-16

V časti vyhlášky bolo pridané oznámenie Správy katastra o zverenení registra obnovenej evidencie pozemkov v k.ú. Skala:

http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/Oznámenie%20o%20zverejnení%20ROEP.pdf

OcÚ Skalka nad Váhom


Pre rodičov

(0.17KB)

Pridané 2013-01-15

Dávame do pozornosti našim rodičom: http://www.zsskalka.sk/oznamy-pre-rodicov.html

OcÚ Skalka nad Váhom


Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012

(0.17KB)

Pridané dňa : 2012-12-15

V časti "VZN a smernice" bolo zverejnené nové všeobecne záväzné nariadenie obce Skalka nad Váhom č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2013.

http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vzn

OcÚ Skalka nad Váhom


Žiadosť TVS a.s.

(0.17KB)

Zverejnené 2012-11-28

Oznam prevádzkovateľa verejného vodovodu : http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/žiadosť%20TVS.jpg


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.17KB)

Zverejnené: 2012-11-24

Pozývam Vás na šestnáste  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 28.11.2012 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:  

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Prerokovanie zmeny štatútu obce na základe upozornenia prokurátora
 5. Prerokovanie  nájomných zmlúv v bytovom dome
 6. Pracovný návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 7. Opakované prerokovanie investičnej akcie „Obnova a rozvoj obcí – rekonštrukcia
  verejného priestranstva v obci Skalka nad Váhom“.
 8. Rôzne – žiadosti
 9. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


 Štvrtok 22.3.2018,
meniny má Beňadik, zajtra Adrián.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com