sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityLetný pobytový tábor

(0.21KB)

Pridané 2013-05-07

Vážení spoluobčania, milí rodičia,

Základná škola s materskou školou v Skalke nad Váhom organizuje pre deti letný pobytový tábor. Viac informácií nájdete tu: http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/tabor.pdf

Veríme, že uvedenú ponuku uvítate.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

Oznamovacia povinnosť

(0.21KB)

Pridané 2013-04-25

Vážení spoluobčania,

Obec plánuje ku koncu mesiaca máj začať  vyrubovať  miestne dane a poplatky na rok 2013.
V tejto súvislosti upozorňujeme občanov, aby si skontrolovali svoje ohlasovacie povinnosti. Pokiaľ u nich došlo ku vzniku, zmene alebo zániku daňovej povinnosti, uvedenú vec boli povinní ohlásiť obci ešte v priebehu mesiaca január. Týmto vyzývame občanov, ktorí  uvedenú povinnosť opomenuli, aby si v termíne do 30. apríla dodatočne ohlásili všetky zmeny, ktoré nastali v nehnuteľnostiach.
Dodatočne si môžete nahlásiť aj držbu psov. 

Príslušné tlačivá k vyplneniu  sú k dispozícii na internetovej stránke obce, alebo na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v priebehu mesiaca máj bude v obci vykonaný fyzický súpis psov v obci po jednotlivých domoch a neskôr aj daňová revízia.

Obecný úrad Skalka nad Váhom


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

(0.21KB)

Pridané 2013-04-19

Pozývam Vás na  devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstvav Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 24.04.2013 t.j. v stredu o 17.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie,schválenie programu,
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Schválenie VZN č. 02/2013
 5. Schválenie nového organizačného poriadku CSS           
 6. Schválenie rozpočtu obce
 7. Schválenie nájomných zmlúv bytový dom
 8. Schválenie nájmu priestorov v prízemí OcÚ
 9. Rôzne žiadosti
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Starosta obce


 

Vývoz plastového odpadu

(0.21KB)

 Pridané 2013-04-12

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 18. apríla 2013 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.


 

Akcia \"Vyčistime si svoju obec\" - upresnenie

(0.21KB)

Pridané 2013-04-11

V súvislosti s vyhlásenou akciou žiadame všetkých spoluobčanov, mládež, aj deti, aby dňa 13.04.2013 vyčistili a upravili okolie svojich obydlí, chodníky, trávniky a zeleň.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o vyčistenie verejných priestranstiev, aby sa zišli v sobotu  13. apríla 2013 o 9.30 hod. pred budovou obecného úradu. Dobrovoľníci z časti obce Újazd budú mať zraz v tom istom čase pri autobusovej zastávke v Újazde. Je potrebné si priniesť so sebou rukavice, prípadne vedro, hrable alebo metlu. Na mieste si rozdelíme vrecia na odpad a dohodneme podrobnosti.

Uličné zmetky - prach a kamennú drvinu pri hlavných cestách budú odvážať v pondelok 15.04.2013 zamestnanci Správy ciest TSK.

OcÚ Skalka nad Váhom


 

Vývoz komunálneho odpadu

(0.21KB)

Zverejnené 2013-03-28

Považská odpadová spoločnosť oznamuje, že riadny vývoz komunálneho odpadu z obce sa uskutoční v piatok 05. apríla 2013

OcÚ Skalka n/V


 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com