sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOčkovanie psov

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-05-05

Oznamujeme majiteľom psov, že povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční v sobotu 12. mája 2012 podľa nasledovného harmonogramu:

Autobusová zastávka Hejdiš:    07.30-07.50

Skala pred reštauráciou:          08.00-09.30

Skal.Nová Ves Horný Výhon:    09.40-10.00

Autobusová zastávka Újazd:     10.00-10.30

Prineste si očkovací preukaz a poplatok 5.- €.

V prípade potreby veterinár zaočkuje psa aj proti iným infekčným chorobám.

Kontakt: 0905 768 026 (MVDr. Sochuľák)


Oznam obecného úradu

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-05-04

Oznamujeme občanom, že v pondelok  07.05.2012 bude obecný úrad čerpať celozávodnú dovolenku a Základná škola s materskou školou bude mať riaditeľské voľno.

Škola a obecný úrad zahája riadnu prevádzku od stredy 09. mája 2012.

OcÚ Skalka nad Váhom


Ponuka voľného pracovného miesta v Centre sociálnych služieb

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-05-02

Na stránke http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/Ponuka%20pracovného%20miesta.pdf  je zverejnená ponuka voľného pracovného miesta.


Vývoz plastového odpadu

(0.19KB)

Zverejnené: 2012-04-23

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 03. mája 2012 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na riadne zasadnutie OcZ

(0.19KB)

Zverejnené 2012-04-20

Pozývam Vás na trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa uskutoční  dňa 25.04.2012  t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Záložné právo v prospech ŠFRB na bytový dom
 5. Nájomná zmluva na vodohospodársky majetok
 6. Zmena uznesenia č. 17/2012 - výška prenájmu pod zariadenie MSAN Slovak Telecom
 7. Dodatok k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Informatívna správa riaditeľa CSS
 9. Predloženie záverečného účtu obce
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


Pozvánka na verejné zhromaždenie

(0.19KB)

Zverejnené dňa : 2012-03-22

Na úradnej tabuli nájdete bližšie informácie k verejnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať dňa 26.03.2012 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ.

http://skalkanadvahom.sk/index.php?strana=uradna_tabula

OcÚ Skalka nad Váhom


 Streda 26.9.2018,
meniny má Edita, zajtra Cyprián.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com