sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZájazdy poriadané obcou

(0.17KB)

Obec Skalka nad Váhom a kultúrna komisia pri OcZ Vás pozývajú:

- na zájazd za nákupmi do poľskej Jablonky dňa 12. októbra 2011. Orientačná cena zájazdu za 1 osobu je 10 €.  Prihlásiť sa môžete do 16. septembra 2011 v kancelárii  Obecného úradu v Skalke nad Váhom.

- na zájazd do SND dňa 3. decembra 2011 v Bratislave na divadelné predstavenie J. B. Molíera LAKOMEC  (I. Vojtek, J. Gallovič, I. Timková, Š. Bučko a i.).  Pred predstavením, ako už tradične, navštívime Bratislavské vianočné trhy. Orientačná cena vstupenky a cestovného za 1 osobu je 15 €. Prihlásiť sa môžete do 16. septembra 2011 v kancelárii Obecného úradu.

OcÚ Skalka nad Váhom 


Všeobecný lekár - oznam

(0.17KB)

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Roman Podolák oznamuje, že v čase od 01.08.2011 do 12.08.2011 z dôvodu dovolenky ordinovať nebude. Zastupuje MUDr. Guller v Hornej Súči.

OcÚ Skalka nad Váhom


Výstraha

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-19

Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave vydáva nasledovnú výstrahu

Jav: Búrky

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: od 19.07.2011 21:00 do 20.07.2011 15:00

Výstraha:
V okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina  sa MIESTAMI očakáva výskyt silných búrok, OJEDINELE aj s krúpami, ktoré predstavujú zvýšené  nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 60 mm  a nárazy vetra s rýchlosťou 18 - 26 m/s.

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Zrážky: 30 - 60 mm

Vietor: 18 - 26 m/s

112


Oznam - vývoz plastov

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-07

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 14. júla 2011 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom 


Vyhlásenie

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2011-07-06

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom:

a)     vyhlasuje voľbu  hlavného kontrolóra obce Skalka nad Váhom s úväzkom 10 hod. týždenne na deň 17.08.2011,

b)     stanovuje požiadavky na uchádzačov:

  1. Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

  2. Prax v ekonomickej oblasti minimálne 5 rokov

  3. Organizačné a riadiace schopnosti

c)     určuje termín a spôsob podania prihlášok:

Do 03.08.2011 do 16.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ na poštovú adresu obce,
alebo priamo do podateľne na Obecný úrad v Skalke nad Váhom,

pričom prihláška musí obsahovať:

-         overenú fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní

-         profesijný životopis (vrátane písomného a tel. kontaktu)

-         výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-         súhlas uchádzača na použitie osobných údajov (zák.č. 428/2002 Z.z.)

 OcÚ Skalka nad Váhom


Oznámenie

(0.17KB)

Zverejnené dňa : 2011-06-28

Oznamujeme občanom, že z dôvodu školenia a dovolenky je v dňoch 29.06. – 05.07.2011  Obecný úrad v Skalke nad Váhom zatvorený.

V neodkladnom prípade volajte na tel. č. 0905 742 125.

Za porozumenie ďakujeme.

 

OcÚ Skalka nad Váhom


 Štvrtok 22.3.2018,
meniny má Beňadik, zajtra Adrián.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com