sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityOznam obecného úradu

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2012-05-04

Oznamujeme občanom, že v pondelok  07.05.2012 bude obecný úrad čerpať celozávodnú dovolenku a Základná škola s materskou školou bude mať riaditeľské voľno.

Škola a obecný úrad zahája riadnu prevádzku od stredy 09. mája 2012.

OcÚ Skalka nad Váhom


Ponuka voľného pracovného miesta v Centre sociálnych služieb

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2012-05-02

Na stránke http://www.skalkanadvahom.sk/docs/vyhlasky/Ponuka%20pracovného%20miesta.pdf  je zverejnená ponuka voľného pracovného miesta.


Vývoz plastového odpadu

(0.21KB)

Zverejnené: 2012-04-23

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 03. mája 2012 Považská odpadová spoločnosť uskutoční vývoz plastového odpadu z obce.

Zaviazané vrecia s výlučne plastovým odpadom zozberaným v zmysle inštrukcií je potrebné vyložiť spolu s nádobami na bežný komunálny odpad.

Odvoz odpadov prebehne v dvoch etapách: najskôr bežný domový odpad a potom plasty.

OcÚ Skalka nad Váhom


Pozvánka na riadne zasadnutie OcZ

(0.21KB)

Zverejnené 2012-04-20

Pozývam Vás na trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa uskutoční  dňa 25.04.2012  t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Dopyty a pripomienky obyvateľov obce
 4. Záložné právo v prospech ŠFRB na bytový dom
 5. Nájomná zmluva na vodohospodársky majetok
 6. Zmena uznesenia č. 17/2012 - výška prenájmu pod zariadenie MSAN Slovak Telecom
 7. Dodatok k zmluve – prebratie záväzku obce RVS s.r.o. Nemšová
 8. Informatívna správa riaditeľa CSS
 9. Predloženie záverečného účtu obce
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

Anton Horečný, starosta obce 


Pozvánka na verejné zhromaždenie

(0.21KB)

Zverejnené dňa : 2012-03-22

Na úradnej tabuli nájdete bližšie informácie k verejnému zhromaždeniu, ktoré sa bude konať dňa 26.03.2012 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ.

http://skalkanadvahom.sk/index.php?strana=uradna_tabula

OcÚ Skalka nad Váhom


Štiepkovanie

(0.21KB)

Zverejnené: 2012-03-15

Vážení občania, nachádzame sa v období, keď väčšina vlastníkov rodinných domov a záhrad vykonáva orezávanie stromov a kríkov.
Upozorňujeme, že spaľovanie takto vzniknutej drevnej hmoty na voľných priestranstvách je zakázané. Naopak, je žiadúce jej použitie do kompostu, alebo ako nástielku. K tomuto účelu je možné nahlásiť si štiepkovanie pomocou obecného štiepkovača.

Občania, ktorí majú o túto službu záujem, nech orezané konáre zo stromov a kríkov uskladnia na prístupnom mieste. Štiepkovať sa môžu konáre o maximálnej hrúbke do 8 cm. Uvedenú službu je možné vykonať iba v katastrálnych územiach našej obce a iba na traktorom voľne dostupnom mieste. Zároveň upozorňujeme, že uvedená služba je pre našich obyvateľov bezplatná a cudzím občanom mimo územia obce sa neposkytuje.

Svoje požiadavky na štiepkovanie môžete nahlásiť na obecný úrad osobne, alebo telefonicky v termíne do 30. marca 2012.

OcÚ Skalka n/Váhom


 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com