sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityJarné upratovanie obce

(0.21KB)

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 14. do 21. apríla 2018  obec organizuje veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev. Žiadame občanov, firmy a všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby  v blízkosti svojich domov, plotov a záhrad upratali verejné priestranstvá, chodníky, vyhrabali trávniky a pozametali odpad. Takto získaný odpad, drť a uličné zmetky je potrebné uložiť na hromady v blízkosti cesty, tak, aby ich bolo možné ľahko naložiť a odviezť. Odvoz uličných zmetkov sa uskutoční  20 -21. apríla pomocou obecného traktora.

Ďalej oznamujeme občanom, že od 17. do 19. apríla 2018, t.j. utorok, streda a štvrtok budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery nasledovne:

- časť Skala pri Obecnom úrade

- časť Skalská Nová Ves pri Hornom výhone

- časť Újazd pri autobusovej zastávke

Do týchto kontajnerov nevhadzujte bežný domový odpad, ktorý sa zberá do bežných domových 110 l nádob. Nepatria tu ani plasty, pneumatiky, elektronika a iný odpad, ktorý sa separuje za účelom recyklácie. Do kontajnerov je možné vhadzovať objemné druhy odpadov, ako napríklad starý nábytok, koberce, drobné stavebné odpady a pod.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, aby sa v sobotu 21. apríla pri príležitosti Dňa zeme zúčastnili tradičného podujatia „Vyčistime si svoju obec“ Zraz účastníkov bude v sobotu 21. apríla o 9:00 hod. pred obecným úradom. Treba si vziať rukavice, vedrá, motyky a pod. za účelom zberu odpadu, čistenia priestranstiev a úpravy verejnej zelene v obci. Vrecia na odpad a ich odvoz zabezpečí obec. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie.


Jarné štiepkovanie konárov

(0.21KB)

Nachádzame sa jarnom období, keď väčšina vlastníkov rodinných domov a záhrad vykonáva  orez  stromov a kríkov.  Dovoľujeme si upozorniť občanov, že spaľovanie takto vzniknutej drevnej hmoty na voľných priestranstvách je zakázané. Naopak,  je žiadúce jej použitie do kompostu, alebo na nástielku.  Pre tieto účely je možné objednať si službu štiepkovania konárov pomocou obecného štiepkovača.

Občania, ktorí majú o túto službu záujem, by mali orezané konáre zo stromov a kríkov uskladniť na dostupnom mieste.  Štiepkovať sa môžu konáre o maximálnej hrúbke do 8 cm. Uvedenú službu je možné vykonať iba v katastrálnych územiach našej obce a iba na traktorom prístupnom mieste. Zároveň upozorňujeme, že uvedená služba je spoplatnená sumou 10.- eur za každú, aj načatú hodinu práce so štiepkovačom. Občanom mimo územia obce sa predmetná služba neposkytuje.

Svoje požiadavky na štiepkovanie môžete nahlásiť na obecný úrad osobne, alebo telefonicky v termíne do 11. apríla  2018.


Oznam o nekonaní zasadnutia

(0.21KB)
Oznamujeme, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa z dôvodu uznášania neschopnosti nekoná.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude zvolané v náhradnom termíne.
V Skalke nad Váhom 28.03.2018                               Anton Horečný v.r., starosta obce

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka 24.pdf (198.78KB)

V priloženom súbore je pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2018 o 17:00 hodv zasadačke obecného úradu.Výkup papiera

leták papier 03 2018.pdf (536.79KB)

V pondelok 12.3.2018 v čase od 17:50 do 18:20 príde do obce firma FM recycling vykupovať papier. Výmenné pomery sú v priloženom letáku.


Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj.jpg (1373.26KB)

V priloženom súbore sa nachádza pozvánka na stolnotenisový turnaj 3.3.2018 o 15:00 hod, v Kultúrnom dome.


 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com