sk en de fb rss
Hlavné menu
VZN a smerniceNázov VZNÚčinnosť odSúbor
Dodatok č.2 k VZN 2 2018 príspevok za ŠKD 2018-10-05 Dodatok č. 2 k VZN 2 2015.pdf (346.65KB)
VZN č. 2 2018 o náhradnom zásobovaní vodou 2018-07-09 VZN 2 2018 o náhr. zásob. vodou.pdf (481.95KB)
VZN č. 1 2018 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane 2018-06-11 VZN 1 2018 - volebné plagáty.pdf (451.87KB)
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 - financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 2018-01-01 Dodatok č. 2 k VZN 2 2013.pdf (167.17KB)
Dodatoč č. 1 k VZN č. 2/2015 - príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ 2018-01-01 Dodatok č. 1 k VZN č. 2 2015.pdf (293.68KB)
VZN č. 2/2017 o správe a prevádzke cintorínov 2017-12-08 VZN 2 2017 cintoriny.pdf (223.77KB)
VZN č. 1/2017 o miestnom referende 2017-08-23 VZN 1 2017 o miestnom referende.pdf (341.21KB)
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 náj.byty 2017-01-24 Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2016.pdf (315.7KB)
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 2001-01-20 Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2013.pdf (130.39KB)
VZN č. 2/2016 o sociálnych službách 2016-05-01 VZN o sociálnych službách 02 2016.pdf (218.34KB)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi 2016-02-28 VZN č. 1-2016 byty.pdf (282.16KB)
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad 2001-01-20 VZN 3 2015 dane a poplatky.pdf (236.35KB)
VZN č. 2/2015 - školstvo 2015-11-01 VZN 2-2015 školstvo.pdf (306.97KB)
VZN č. 01/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2015-04-01 VZN 01-2015 o nakladaní s odpadom.pdf (267.71KB)
Cenník krátkodobého prenájmu 2014-05-06 Cennik kratkodobeho prenajmu.pdf (117.47KB)
Ceny dlhodobého prenájmu 2014-05-06 Ceny dlhodobeho prenajmu.pdf (341.76KB)
VZN č. 3/2008 školstvo - zmena 2014-01-01 VZN 3-2008 zmena 2013.pdf (270.34KB)
VZN 02-2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 2013-05-10 VZN 2-2013 ok škol.pdf (217.98KB)
VZN 01-2013 o sociálnych službách 2001-04-20 VZN 1-2013-platný opravený.pdf (187.06KB)
VZN 02-2012 o miestnych daniach 2013-01-01 VZN 02-2012 o miestnych daniach.pdf (252.28KB)
VZN 02-2011 povodňový plán 2012-01-01 VZN 02-2011.pdf (145.83KB)
VZN 03-2010 čistota a poriadok 2010-12-03 VZN 03-2010.pdf (171.72KB)
VZN 03-2009 zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce 2010-01-01 VZN 03-2009.pdf (287.85KB)
VZN 01-2009 volebná kampaň 2009-05-13 VZN 01-2009.pdf (169.13KB)
VZN 03-2008 školstvo 2008-10-22 VZN 03-2008.pdf (359.67KB)
VZN 02-2008 sťažnosti 2008-04-18 VZN 02-2008.pdf (215.1KB)
VZN 01-2008 o ovzduší 2008-04-18 VZN 01-2008.pdf (194.21KB)
VZN 03-2007 dotácie obce 2007-01-01 VZN 03-2007.pdf (275.4KB)
VZN 01-2007 nájomné byty 2007-02-01 VZN 01-2007.pdf (262.48KB)
VZN 01-2006 chov zvierat 2006-02-16 VZN 01-2006.pdf (168.18KB)
 Streda 12.12.2018,
meniny má Otília, zajtra Lucia.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com