sk en de fb rss
Hlavné menu
Životné prostredieKomunálny odpad

Informácie a pokyny k systému zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu v obci Skalka nad Váhom

Vážení spoluobčani a podnikatelia,
Veríme, že svojím uvedomelým prístupom prispejete k riadnemu a včasnému plneniu zákonnej povinnosti, ktorá pre nás všetkých vyplýva zo zákona 223/2001 Z. z. O odpadoch a tak spoločne docielime, že naša obec bude krajšia a čistejšia.
Obec Vám po ďalšom roku skúsenosti so separovaným odpadom predkladá nasledovné informácie, pokyny a upozornenia.

Čo a ako separujeme?

PLASTY

ÁNO: PET fľaše o objeme 0,3 až 3 litre – plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, malinoviek, sirupov, od rastlinných olejov, číre a farebné igelitové tašky, mikroténové vrecká, fľaše/obaly od destilovanej vody, od kozmetických a čistiacich prípravkov(saponáty aviváž, pracie prostriedky, šampóny)...dovolené je ponechať etikety a plastové uzávery, fľaše musia byť vypláchnuté a pre zmenšenie objemu stlačené
NIE: rôzne kelímky od jogurtov, rôznych potravín, plastové hračky, riad , veľmi znečistené plasty (zeminou, farbami,...), polystyrén, fľaše od náterových hmôt, alobal, celofán, obaly z kávy, kakaa, vreckových polievok, obaly kombinované so sklom, kovom, textilom (obrusy), guma, molitan, podlahové krytiny, obaly z motorového oleja a ropných produktov

PAPIER

ANO: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, písací papier, knihy, zošity, kartóny, klasický baliaci papier, kartóny
NIE: organicky znečistený papier, pauzáky, foto papier, kopírovací papier, obaly z mlieka a džúsov, celofán

SKLO

ÁNO: biele a farebné fľaše, zaváracie fľaše a poháre
NIE: porcelán, keramika, zrkadlá, sklo kombinované s iným materiálom, plexisklo

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Veľkoobjemový odpad patrí do veľkoobjemového kontajneru. Je neprípustné plniť veľkoobjemový kontajner bežným domovým odpadom, alebo nebezpečným odpadom.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Pôvodcovia sú povinní zhromažďovať a ukladať nebezpečný odpad oddelene do vlastných obalov do času jeho zberu, ktorý sa bude vykonávať 2x ročne. (Jedná sa o batérie, oleje a tuky, žiarivky, obaly od farieb a nebezpečných látok).

UPOZORŇUJEME NA SKÚSENOSŤ


Separácia odpadu

Do žltej nádoby patria PLASTY:

Nepatria:
Do zeleného, resp. bieleho zvona patrí SKLO:

Nepatrí:
Do modrej nádoby patrí PAPIER:

Nepatrí:

 Pondelok 15.10.2018,
meniny má Terézia, zajtra Vladimíra.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com