Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Skalka nad VáhomHľadať
 
 

Multifunkčné ihrisko

ihriskoPREVÁDZKOVÝ PORIADOK  VIACÚČELOVÉHO IHRISKA

Identifikačné údaje prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ :
Obec Skalka nad Váhom
Adresa : Obecný úrad
913 31 Skalka nad Váhom
IČO : 00311961
Správca : Miloš Rabšík
Mobil : 0908 287 482

Článok 1

Zásady používania viacúčelového ihriska

1/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

 •   určiť prevádzkové hodiny ihriska
 •   určovať podmienky využívania ihriska
 •   vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tento poriadok

2/ Vstup je povolený:

 • na vlastné nebezpečenstvo
 • po prihlásení sa u správcu ihriska /osobne, telefonicky/
 • s vlastným alebo zapožičaným športovým náradím

3/ Vstup je zakázaný:

 • osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 • osobám bez ohlásenia sa u správcu
 • s otvoreným ohňom a predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz. /fľaše, plechovky a pod/

4/ V areáli viacúčelového ihriska je zakázané:

 • vodiť psov a iné domáce zvieratá
 • poškodzovať športové náradie a zariadenie
 • fajčiť a požívať omamné látky
 • správať sa hlučne a nespoločensky
 • zdržovať sa v areáli mimo povolených hodín
 • používať nevhodnú športovú obuv /kopačky s hrotmi, opätkami/
 • predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný

Článok 2

Povinnosti správcu viacúčelového ihriska

1/ Správca je povinný:

a) odomykať a uzatvárať športový areál
b) úzko spolupracovať s riaditeľom základnej školy pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska, ako i verejného poriadku
c) dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP a PO
d) v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby
e) viesť evidenciu údržby a opráv, podieľať sa na opravách
f) viesť evidenciu prenájmu, vyberať platby za prenájom a riadne ich odovzdávať do pokladne obecného úradu
e) bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce
g) vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť
h) starať sa o čistotu ihriska a jeho okolia

Článok 3

Rezervovanie času na športovú činnosť:

1/ Maximálne rezervovanie na športovú aktivitu: pre všetky druhy športu 2 hod.
2/ Prenájom bezplatne:
a) deti predškolského veku - len v prítomnosti rodiča, alebo inej dospelej osoby
b) deti školopovinné a mládež do 18 rokov – len s vedomím rodičov, učiteľa, resp. inej dospelej osoby
c) registrovaní hráči OFK Slovan Skalka nad Váhom pod vedením trénera
3/ Prenájom za úhradu:
a) dospelí – jednotlivec: 0,50 EUR/1 hod. v riadnom prevádzkovom čase
1.- EUR/hod. nad rámec prevádzkového času
b) kolektív: 3.- EUR/1 hod. v riadnom prevádzkovom čase
5.-EUR/1 hod. nad rámec prevádzkového času

Upozornenie: Poškodenie zariadenia areálu, alebo športového náradia je povinný nahradiťten, kto ho spôsobil. Vstup do športového zariadenia zaväzuje k dodržiavaniu tohto Prevádzkového poriadku.

Schválené uznesením OcZ č. 49/2010 zo dňa 22.09.2010
Platnosť od: 01.10.2010

Prevádzková doba:

Pondelok - Piatok 16:00 - 21:00
Sobota - Nedeľa   8:00 - 21:00

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

pre obecné cintoríny Skala,
Skalská Nová Ves a Újazd.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka