Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Skalka nad VáhomHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE

d o d a t o č n e  p o v o ľ u j e
podľa § 88a v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, líniovú vodnú stavbu
„Skalka nad Váhom – splašková kanalizácia“
viac...

Zverejnené 6.6.2019 -ST-


 

Verejná vyhláška - upovedomenie o doručovaní písomnosti

Upovedomujeme občana Michala Gugu, bytom Skalka nad Váhom, že mu bola doručená písomnosť. Po dobu tridsať dní bude písomnosť uložená v podateľni obecného úradu, kde si ju menovaný môže prevziať.
viac...

Zverejnené 9.4.2019 -spz-


 

Verejná vyhláška - upovedomenia o doručovaní písomností

Upovedomujeme občana Miroslava Baláža, bytom Skalka nad Váhom, že mu boli doručené písomnosti. Po dobu tridsať dní sú písomnosti uložené v podateľni obecného úradu, kde si ich menovaný môže prevziať.
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -spz-


 

Začatie vodoprávneho konania

o dodatočnom povolení vodnej stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povolení na užívanie vodnej stavby.
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -ST-


 

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy

 "Na bicykli po stopách histórie"
viac...

Zverejnené 18.2.2019 -spz-
Aktualizované: 29.3.2019 -ST-


 

Upovedomenie o začatí správneho konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, PSČ 911 01 Trenčín
V e r e j n á  v y h l á š k a
Vec
Upovedomenie o začatí správneho konania
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán podľa ustanov. § 3 ods. l písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopl ...viac...

Zverejnené 18.2.2019 -ST-


 

Povolenie - dočasné užívanie

 časti líniovej vodnej stavby, od-kanalizovanie mikro regiónu Vlára - Váh.
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -ST-
Aktualizované: 29.3.2019 -ST- Vyprší o 163 dní.


 

Vyhláška o povolení dočasého užívania stavby

Zverejnené 17.1.2019 -ST-


 

Oznámenie o II. dobrovoľnej dražbe

Zverejnené 17.1.2019 -ST-


 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

MAS Vršatec sa aj tento rok uchádza o Vaše 2% dane.

pre obecné cintoríny Skala, Skalská Nová Ves a Újazd.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka